What:
bhajans recital
mahashivratri 2012

When:
Sunday · February 19, 2012 @ 2:30p PT

Where:
Sri Maha Kaleshwar Mandir
2344A Walsh Avenue, Bldg. F
Santa Clara Commerce Park
Santa Clara, CA 95051 USA

Vocals:

Students of Dhanyasy School of Music
Group 1: Adithya, Hari, Nidhi, Prishha, Shruthi, Vismaya
Group 2: Anahita, Archana, Divyaa, Keerthana, Nikhil, Swaathi, Varun, Vismaya

Event Details:

# Song Info
1 [video_lightbox_vimeo5 video_id=”37133730″ width=”640″ height=”480″ anchor=”vignEsham bhajare”] Sanskrit · hamsadhwani · Adi
2 hará hará shankara Sanskrit · thillang · Adi
3 hey shiv shankara | shankara sada shiva Sanskrit · thillang · Adi
4 shambhO mahadeva sada shiva Sanskrit · hindOlam · Adi
5 bholo nAtha uma pathe Sanskrit
6 linghAshtagam Sanskrit · sivaranjani · Adi
7 [video_lightbox_vimeo5 video_id=”37142545″ width=”640″ height=”480″ anchor=”kailAsapathe sada shiva”] Sanskrit · thillang · Adi
8 shankari parameshwari Sanskrit · nAttai kurinji · Adi
9 dhim dhim dhemi dhemi natana shiva Sanskrit · hindOlam · Adi
10 dhaya karO bhagwAn shankara Hindi · darbari/kAnada · Adi
11 shambhO gangAdhara Sanskrit · kApi · Adi
12 kAla kAla kAma dahana Sanskrit · kApi · Adi
How to get there:
Click here for directions to Sri Maha Kaleshwar Mandir

Map: