Song: Shambho Mahadeva
Genre: Bhajan | Indian
Artist: Dhanya Subramanian | dhanyasy.org

Lyrics
I

shambho mahadeva sadasiva
ambuja nayana naraayana

hara om Hara om Sadasiva
hari om Hari om Naraayana

II

pannaga bhushana sadasiva
pannaga sayana naraayana

kailasavaasa sadasiva
vaikunta vaasa naarayana

III

gowri sametha sadasiva
lakshmi sametha narayana

parvathy ramana sadasiva
paapa vimochana Naraayana

IV

bhasma vibhushitha sadasiva
lakshmi sametha narayana

anaadha rakshaka sadasiva
aapath bhandava narayana ………… [shambho mahadeva]