Song: Hey Shiva Shankara
Genre: Bhajan | Indian
Artist: Dhanya Subramanian | dhanyasy.org

Lyrics
I

hey shiva shankara
namaami shankara
shiva shankara shambho ..

II

hey girijaapathy
bhavani shankara
.. bhavani shankara .. bhavani shankara

III

shiva shankara shambho ..
.. shiva shankara shambho
.. shiva shankara shambho!